Lokal SEO için 50 önemli faktör

Sizler için Lokal SEO için 50 önemli faktörü derledik umarım işe yarar dostlar…

Lokalleştirilmiş En önemli 50 Organik Faktör Lokal Kutu Faktörleri
Sitenin domain otoritesi   1 arama yapılan şehirdeki fiziksel adres
siteye gelen linklerin Kalite/Otorite durumu 2 yapısal atıfların tutarlılığı
GMB sayfa başlığındaki il/ilçe 3 uygun bir GMB kategori birleşimi
arama sonuçlarından tıklanma oranı 4 arama yapılan adrese yakınlık
domain içeriği ile ürün/hizmet arasındaki ilgi 5 yapısal atfıların kalitesi
domaine gelen linklerin dağılımı 6 sitenin domain otoritesi
coğrafik terim ile site arasındaki ilgi 7 GMB iş başlığındaki ürün adı
aramadaki şehirdeki fiziksel adres 8 GMb sayfasındaki şehir başlığı
yapısal atıfların kalitesi 9 HTML NAP ile GMB Lokasyon NAP inin eşleşmesi
şehir isminin tüm sayfaların başlık etiketinde olması 10 arama sonucundaki tıklanma oranı
yapısal atıfların tutarlılığı 11 Google incelemelerinin sayısı
GMB sayfasına verilen linklerin kalitesi 12 siteye gelen linklerin kalitesi
GMB sayfasındaki ürün/hizmet adı 13 bireysel sahibin onayladığı GMB lokasyonu
domaine gelen linklerdeki ürün anchoru metni 14 yapısal atıfların sayısı
aramaya olan uzaklık 15 GMB sayfasına gelen linklerin kalitesi
domaine gelen linklerin sayısı 16 uzaklık
domaine yerel sitelerden gelen link sayısı 17 GMB’deki lokasyon anahtar kelimesi
domaindeki coğrafik anahtar kelime 18 bloglardan vb gelen atıfların kalitesi
domaine gelen linkin anchorundaki yer adı 19 sektörel linklerin sayısı
GMB sayfasının otoritesi 20 bulunulan yerde rakiplerin yakın olması
GMB sayfasındaki yer adlarınn H1/H2 içinde olması 21 lokal domainlerden gelen link atıfların sayısı
GMB lokasyon ve HTML arasındaki adres, tel, ad uyumu 22 GMB deki kategori uyumu
aynı sektörden gelen linklerin sayısı 23 GMB lokasyonun yaşı
domaindeki ürün/hizmet adı 24 GMB sayfa URL’sinin otoritesi
GMB sayfası şemasındaki tel, isim, adres bilgisi 25 incelemelerdeki ürün adı
blog vb. gelen atıfların kalitesi 26 GMB sayfasındaki ürün/ hizmet başlığı
GMb varış sayfasına gelen lokal linklerin sayısı 27 domaine gelen linklerin dağılımı
lokal domainlerden gelen atıfların sayısı 28 inceleme sunan diğer sitelerin otositesi
domaine gelen linklerin anchorundaki iş adı 29 işle ilgili tıklamaların gittiği yol
iş adı için yapılan arama sayısı 30 Google kullanıcıları tarafından 4-5 arası puanlama
aynı sektörden gelen linklerin sayısı 31 lokal domainlerden siteye gelen link sayısı
GMB sayfa URL sinin yüklenme zamanı 32 sahip onaylı toptan bir adres
GMB sayfasına gelen linklerdeki yer adları 33 GMB lokasyonundaki yerel alan kodu
uygun bir GMB kategori birleşimi 34 siteye gelen linklerin sayısıü
35 şehir adının GMB de H1/H2 içinde olması
36 Google hepsa domainin GMB domaini ile eşleşmesi
37 diğer inceleme sitelerinden gelen incelemerin sayısı
38 Tek tıkla arama
39 diğer linklerin sayısı
40 GMB’deki schema içindeki NAP
41 işle alakalı domainlerden gelen linklerin sayısı
42 Yelp gibi sitelerde yapılan inceleme sayısı
43 domainde işin adının bulunması
44 link adında üürn veya hizmetin yer alması
45 siteyeg elen linklerin anchorunda yer adı olması
46 domain içeriği ile coğrafik yer adının uyumu
47 incelemerden iyi bir değer
48 diğer inceleme sitelerinden iyi değer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir